Byggnadsingenjörer


Panaco erbjuder erfarna och kvalificerade byggnadsingenjörer. Vi har lång erfarenhet från olika typer av entreprenader och har alltid engagemang och kvalitet som vår röda tråd. Vi arbetar efter marknadens etablerade arbetsmodeller och metoder för att säkerställa att leveranserna blir optimerade och resultatet långsiktigt.

Funderar du på att bygga?
Kräver projektet bygglov eller bygganmälan?


Det behövs en certifierad kontrollansvarig byggnadsingenjör till projektet. Vi utför kontrollplanen som byggnadsnämnden i din kommun kräver.

Redan i ansökan skall KA enl. PBL (kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen) vara utsedd.

Vi har certifierade kontrollansvariga byggnadsingenjörer med gedigen erfarenhet från byggbranschen.
Läs mer>>

Panacos oberoende ställning uppfyller kravet på självständighet som ställs på KA PBL i nya plan- och bygglagen.

Kontrollplanen


I kontrollplanen tar man upp alla projektspecifika egenskaper som skall kontrolleras under byggets gång så att kraven i PBL uppfylles.

Kort sagt fungerar kontrollplanen som ditt kvalitetssäkringsinstrument för projektet.

Välkommen att kontakta oss!


Med vänlig hälsning

Panaco
- Byggnadsingenjörer
- Kontrollansvariga